ODRŽAN SEMINAR „OBAVEZE VEZANE ZA SUPSTANCE KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U SKLADU SA NACIONALNIM I EU PROPISIMA“

U ponedeljak, 9. oktobra 2017., u organizaciji Privrede komore Srbije, održan je seminar pod nazivom „Obaveze vezane za supstance koje izazivaju zabrinutost u skladu sa nacionalnom i EU legislativom“.

Skup je otvorio Dragan Stevanović, predsednik Udruženja za hemijsku i gumarsku industriju i industriju nemetala PKS.

Načelnica Odeljenja za hemikalije Ministarstva zaštite životne sredine predstavila je obaveze u skladu sa nacionalnim propisima koje se odnose na supstance koje izazivaju zabrinutost.

Programski koordinator ALHema, Jasminka Ranđelović, predstavila je dosadašnje projekte koje je ALHem implementirao na temu supstanci koje izazivaju zabrinutost, kao i bezbednije alternative za neke od ovih supstanci. 

Ovo prilikom je istaknuto da je ALHem u okviru projekta „Srbija supstituiše“ obezbedio nekoliko baza podataka i alata na srpskom jeziku za podršku u procesu zamene opasnih hemikalija bezbednijim alternativama, kao što su SUBSPORT portal, Zeleni skrining (GreenScreen) i Model kolona, SIN Listu i SINImilarity. Svi ovi alati su dostupni na sajtu ALHema i besplatni su za korišćenje.
Takodje učesnici su pozivani da koriste ALHemovu publikaciju Vodič za bezbednije hemikalije i brošuru Bezbednije alternative za najopasnije hemikalije kako bi se detaljno upoznali sa postupkom supstitucije.

Petteri Mäkelä, predstavnik Evropske agencije za hemikalije (ECHA) govorio je o obavezama snabdevača hemikalijama i proizvoda u skladu sa EU regulativom koje su vezane za supstance koje izazivaju zabrinutost, dok je Katarina Ćendić predstavila načine na koje ECHA pruža podršku privrednim subjektima kako bi ispunili propisane obaveze. Ovom prilikom je detaljno predstavljena web stranica Evropske agencije za hemikalije na kojoj se mogu naći mnogo korisnih informacija, kao i odgovora na pitanja industrije u vezi sa poslovanjem u skladu sa EU propisima.

 

 

Linkovi

KVIZ „Da li čitate etikete hemijskih proizvoda?“

Zahtev za dostavljanje informacija o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu

SIN lista – Lista hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i za koje je potrebna prioritetna akcija

SUBSUPORT Portal – Portal za podrsku industriji u postupku zamene hemikalija koje predstavljaju zabrinutost bezbednijim alternativama