ALTERATIVA ZA BEZBEDNIJE HEMIKALIJE POKRENULA KAMPANJU „IGRAČKA PLAČKA“

0

Na tržištu ima plastičnih igračaka koje sadrže
opasne supstance – ftalate

ALHem preporučuje potrošačima da izbegavaju
igračke sa reciklažnom oznakom 3, da ne kupuju igračke na pijaci i uličnim
tezgama i provere deklaraciju igračke

Beograd, 4. april – Istraživanje Alternative za bezbednije hemikalije
– ALHem  pokazalo je da čak 7 od 15 testiranih plastičnih igračaka i
predmeta za negu dece sadrži opasne supstance – ftalate
za koje je propisana zabrana prisustva u koncentraciji iznad
0,1%.
Izmerene koncentracije u
ispitivanim uzorcima se kreću u opsegu od 0,5 do 31,5 %, što je i do300 puta veće od dozvoljene.

U okviru ovog
istraživanja
analizirano je 15 uzoraka dečijih igračaka i predmeta za negu
dece kupljenih u prodavnicama azijske robe široke potrošnje kao i u specijalizovanim
prodavnicama za prodaju igračaka, tokom tri
meseca (novembar 2018 – janaur 2019.) ALHem je o dobijenim rezultatima
odmah obavestio Ministarstvo zdravlja i podneo zahtev za vanredni inspekcijski
nadzor ovih predmeta, ali odgovora nadležnih institucija do danas, i dva meseca
nakon prosleđenog zahteva, nema.

„Objavljivanjem ovih rezultata ALHem i zvanično
pokreće kampanju IGRAČKA PLAČKAkojom
hoćemo da javnost informišemo o prisustvu opasnih hemikalija iz grupe ftalata u
plastičnim igračkama sa kojima deca svakodnevno dolaze u kontakt tako što ih
dodiruju, igraju se sa njima ili ih stavljaju u usta“, kaže Jasminka
Ranđelović, magistar biohemijskih nauka i programska koordinatorka ALHEma.
Ministarstvo zdravlja mora da pojača inspekcijski nadzor igračaka i to ne samo
prilikom uvoza, već i tokom unutrašnjeg prometa. Trgovci igračkama su dužni da
u promet stavljaju samo igračke koje su ispunile sve propisane bezbednosne
mere, naglasila je ona.

ALHem je, takođe, analizirao i informacije na
deklaraciji/etiketi svih kupljenih predmeta s obzirom na to da trenutno važeći
propisi u Srbiji ne definišu način deklarisanja igračaka.  Međutim, Predlog novog zakona o predmetima
opšte upotrebe koji je u skupštinskoj proceduri propisuje sadržaj deklaracije,
te se očekuje da će njegovim usvajanjem zakonski okvir biti poboljšan i
usklađen sa propisima EU. Analiza
sadržaja deklaracije prema zahtevima iz novog predloga zakona je pokazala da bi
svega 30% analiziranih igračaka ispunjavalo propisane uslove za sadržaj
deklaracije i to igračke kupljene u specijalizovanim prodavnicama igračaka
poznatih proizvođača i registrovanih robnih marki.

Kampanja
„IGRAČKA PLAČKA“ ima za cilj podizanje svesti potrošača o mogućem prisustvu
opasnih hemikalija u igračkama, važnost čitanja deklaracija i insistiranje na
hemijskoj bezbednosti igračaka koje im se nude na tržištu. U tom smislu, ALHem preporučuje potrošačima da izbegavaju plastične
igračke sa reciklažnom oznakom 3, da ne kupuju igračke na pijacama i uličnim tezgama
i da provere da li je na deklaraciji proizvoda uredno naveden proizvođač i
robna marka.
Na taj način povećavate šansu da svojoj deci kupite igračku bez
opasnih hemikalija.

Šta su ftalati?

Ftalati su najčešće korišćeni omekšivači koji se
dodaju plastici na bazi polivinil hlorida (PVC) kao aditivi za omekšavanje i
smanjivanje lomljivosti. Ne vezuju za polimer i postepeno se ispuštaju iz
proizvoda od PVC materijala, te u kontaktu sa proizvodima koji ih sadrže može
doći do izlaganja korisnika štetnim dejstvima ovih supstanci. Ftalati se često
dodaju plastici od koje se izrađuju igračke kako bi ih učinili mekšim i
savitljivijim za igru, ali i da bi smanjili fizičke povrede kod dece.

Ftalati su supstance za koje je dokazano je da
imaju toksične efekte na reprodukciju tako što štetno da utiču na plodnost i na
plod, a za neke od njih (DEHP, DBP, BBP, DIBP) je dokazano da mogu dovesti do
poremećaja rada endokrinog sistema, odnosno da su endokrini disruptori.

O ALHem-u

ALHem – Alternativa za bezbednije hemikalije je
organizacija civilnog društva koja nastoji da usvajanjem znanja o opasnim
hemikalijama na svim nivoima, smanji njihov rizik. ALHem u Srbiji prenosi
iskustva evropskih i međunarodnih nevladinih organizacija u borbi za bezbedno
upravljanje hemikalijama, odnosno borbi za zaštitu života i zdravlja ljudi.

Vizuali
Za objave na društvenim mrežamo koristite #IgračkaPlačka @alhem

Slike
pozitivnih uzoraka

Kontakt:

Jasminka Ranđelović

emails:

jasminka.randjelovic@alhem.rs

office@alhem.rs

jelena.milic@alhem.rs

WEB: www.alhem.rs

FB:www.facebook.com/alhem