Author: alhem

Članak

Objavljen izveštaj Koalicije 27 o napretku Srbije u oblastima životne sredine i klimatskih promena: Malo para, još manje muzike

10. maja 2019.14. May 2019.

Beograd, 8. Maj 2019. – “Malo para, još manje muzike”, naziv je godišnjeg izveštaja o napretku Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, koji je danas predstavila Koalicija 27 – grupa organizacija civilnog društva posvećenih praćenju priprema za otvaranje poglavlja 27 pregovora o članstvu. ...

Članak

POGLAVLJE 27 U SRBIJI: MALO PARA JOŠ MANJE MUZIKE

9. maja 2019.14. May 2019.

Objavljen izveštaj Koalicije 27 o napretku Srbije u oblastima životne sredine i klimatskih promena: Malo para, još manje muzike. “Malo para, još manje muzike”, naziv je godišnjeg izveštaja o napretku Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, koji je danas predstavila Koalicija 27 –...

Članak

KAMPANjA „IZBORI SE DA ZNAŠ“ O SUPSTANCAMA KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST

5. aprila 2019.15. May 2019.

Rezultati kampanje „Izbori se da znaš!“ pokazuju da nisu svi proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda upoznati sa obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz odredbi Zakona o hemikalijama i da nisu pružili odgovarajuće informacije na postavljena pitanja u vezi sadržaja supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima koje proizvode, uvoze ili distribuiraju na tržište Republike Srbije.

Članak

ENDOKRINI DISRUPTORI: BORBA ZA USPOSTAVLJANJE ZAKONSKIH KRITERIJUMA ZA IDENTIFIKACIJU

24. februara 2017.14. May 2019.

Nakon velikog pritiska stručnih i naučnih grupa, krajem prošle godine Države članice Evropske Unije donele su odluku o odbijanju predloga Evropske komisije o kriterijumima za identifikaciju hemikalije kao endokrinog disruptora. ALHem, kao član koalicije za Evropu bez endokrinih disruptora (EDC Free Europe), pozdravlja odluku država članica o odbijanju predloga Evropske komisije o kriterijumima za identifikaciju hemikalije kao endokrinog disruptora i podržava sve pozive upućene Evropskoj komisiji da razmotri ključne elemente kritike predloga.

Članak

POGLAVLJE 27 U SRBIJI: JOŠ UVEK U PRIPREMI – Izveštaj sa konferencije za medije

26. januara 2017.14. May 2019.

O napretku Republike Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27: Oblast zaštite životne sredine i klimatske promene

Koalicija 27 danas je na konferenciji za medije održanoj u Medija Centru predstavila svoj treći po redu izveštaj pod nazivom „Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“. Godišnji izveštaj sumira rezultate praćenja i analize promena u oblasti životne sredine i klimatskih promena u Republici Srbiji, nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27. Izveštaj predstavlja nezavisni kritički osvrt na brojne izazove i daje konkretne predloge Vladi Republike Srbije kako da proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji rezultira pravim pomakom, i poboljšanjem realnog stanja u životnoj sredini.

Članak

ENDOKRINI DISRUPTORI DETEKTOVANI U URINU SKORO SVAKE TESTIRANE TRUDNICE U FRANCUSKOJ

10. januara 2017.14. May 2019.

Vest da su hemikalije koje ometaju funkciju endokrinog sistema odnosno endokrini disruptori (EDC) detektovani u urinu svake od 4000 testiranih trudnica u Francuskoj objavljena na internet stranici Health and Environmental Alliance (HEAL), čiji je ALHem član, postavlja veliki znak pitanja pred naučnu i stručnu javnost, opštu populaciju, predstavnike medija, odnosno pred sve nas.

Članak

Počeo projekat Srbija supstituiše

4. januara 2014.15. May 2019.

Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem – nevladina organizacija čiji je cilj promovisanje održivog razvoja, a pre svega bezbednog upravljanja hemikalijama, je dobila finansiranje iz Fonda Norveške ambasade za Projekat «Srbija supstituiše».

Projekat ima za cilj da srpskoj industriji učini dostupnim i primenljivim instrumente koji postoje u EU - baze podataka o najopsnijim supstancama koje su već pod regulatornim režimom, ili koje će ”potpasti” pod regulatorni režim, kao i baze o dostupnim alternativama, odnosno tehnologijama substitucije..

Članak

Opasne hemikalije u tekstilu- Švedska predlaže izmene uredbe EU za tekstil

25. decembra 2013.14. May 2019.

Tekstilni proizvodi su veoma široka kategorija proizvoda i koriste se tako da su potrošači, uključujući i decu, direktno ili indirektno izloženi hemikalijama iz tih tekstilnih proizvoda. Velike količine hemikalija se koriste u proizvodnji tekstila. Neke hemikalije koje se nalaze u tekstilu su štetne po zdravlje ljudi i životnu sredinu, na primer, mogu izazvati alergijske reakcije ili su perzistentne ili bioakumulativne. Teško je tačno znati koje su sve opasne hemikalije u tekstilnim proizvodima prisutne jer su lanci snabdevanja dugi, kompleksni i globalni.