Contact

 

ALHem – Safer Chemicals Alternative

Address: Hektorovićeva 1a (lokal 11.) 11050 Belgrade

Email: office@alhem.rs

Phone: +381 11 4081096

Links

KVIZ „Da li čitate etikete hemijskih proizvoda?“

Zahtev za dostavljanje informacija o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu

SIN lista – Lista hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i za koje je potrebna prioritetna akcija

SUBSUPORT Portal – Portal za podrsku industriji u postupku zamene hemikalija koje predstavljaju zabrinutost bezbednijim alternativama