Kontakt

 

Predsednik udruženja ALHem je Vesna Popović.

Sedište ALHem-a: Ivice Devčića 20. 11030 Beograd

Poslovne prostorije ALHem-a: Hektorovićeva 1a (lokal 11.) 11050 Beograd

email: office@alhem.rs

Tel: 011 4081096

Linkovi

KVIZ „Da li čitate etikete hemijskih proizvoda?“

Zahtev za dostavljanje informacija o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu

SIN lista – Lista hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i za koje je potrebna prioritetna akcija

SUBSUPORT Portal – Portal za podrsku industriji u postupku zamene hemikalija koje predstavljaju zabrinutost bezbednijim alternativama