NONILFENOL

NONILFENOL

 

Nonilfenoli se mogu naći u sredstvima za čišćenje u domaćinstvu, kozmetičkim proizvodima, farbama za kosu, u hemikalijama za obradu tekstila, materijalima za pakovanje hrane, kozmetici, kao pomoćno sredstvo za emulgovanje u pesticidima, bojama za zidove. Ove hemikalije imaju svojstva endokrinog disruptora, odnosno mogu ometati rad endokrinog sistema, a pored toga i štetno utiču na životnu sredinu. Nonilfenoli su u proizvodima na tržištu Evropske unije i Republike Srbije zabranjeni u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1%.

Linkovi

KVIZ „Da li čitate etikete hemijskih proizvoda?“

Zahtev za dostavljanje informacija o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu

SIN lista – Lista hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i za koje je potrebna prioritetna akcija

SUBSUPORT Portal – Portal za podrsku industriji u postupku zamene hemikalija koje predstavljaju zabrinutost bezbednijim alternativama