Misija i vizija

Oko nas je veliki broj hemikalija koji se nalaze ne samo u detergentima, šamponima i kozmetičkim sredstvima, već i u tkaninama koje nosimo na sebi, u nameštaju u našem domu ili kancelariji, igračakama sa kojima su naša deca u kontaktu, električnim uređajima kojih sve više imamo ali i u građevinskom materijalu od kojih su sagrađeni prostori u kojima živimo.

Da li znamo kako sve te hemikalije utiču na naše zdravlje i na životnu sredinu? Ne!

Posle drugog svetkog rata sintetisan je veliki broj novih molekula, u velikoj količini, velikom brzinom – sve sa namerom da nam ti novi materijali olakšaju život. Ali, da li je za svaki od njih procenjen rizik po zdravlje pre nego što su stavljeni na tržište i iskorišćeni u proizvodnji raznih proizvoda? Ne!

To znači da se mnoge hemikalije koje imaju veoma štetan efekat po naše zdravlje i dalje nalaze u upotrebi. Ovde naročito mislimo na hemikalije koje su karcinogene, mutagene, tokične po reprodukciju ili one koje se dugo razgradjuju u životnoj sredini, ostajući pri tom u našem organizmu . Te štetne hemikalije moramo zameniti bezbednijim.

Eliminacija opasnih hemikalija iz naše svakodnevice

Da bi se zaštitio život i zdravlje ljudi, to jest smanjio rizik od hemikalija, ALHem će:

  • Pružati informacije industriji koje to hemikalije treba zameniti i kako; kao i ohrabrivanju i stručnoj pomoći da se te hemikalije što pre zamene;
  • Pružati informacije distributerima kako mogu da prodaju bezbednije hemikalije, odnosno bezbednije proizvode;
  • Promovisati sprovođenje propisa koji su usaglašeni sa propisima EU a koji imaju za cilj da se rizik od hemikalija smanji; Evropski propisi u ovoj oblasti su vodeći propisi u svetu koji u najvećoj meri stimulišu smanjenje rizika od hemikalija;
  • Pružati podršku udruženjima potrošača i drugim nevladinim organizacijama kako bismo zajednički dostigli bezbednije hemikalije i proizvode koji ih sadrže;
  • Pružati informacije potrošačima o tome kako mi sami kao pojedinci možemo da biramo manje toksičan “koktel hemikalija” koji je deo naše svakodnevice.

 

Linkovi

KVIZ „Da li čitate etikete hemijskih proizvoda?“

Zahtev za dostavljanje informacija o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu

SIN lista – Lista hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i za koje je potrebna prioritetna akcija

SUBSUPORT Portal – Portal za podrsku industriji u postupku zamene hemikalija koje predstavljaju zabrinutost bezbednijim alternativama