Vesti

ODRŽAN SASTANAK CIVILNOG SEKTORA NA TEMU ZELENIH NABAVKI

ODRŽAN SASTANAK CIVILNOG SEKTORA NA TEMU ZELENIH NABAVKI

U organizaciji ALHem-a je 14. juna 2019. u Beogradu održan sastanak predstavnika organizacija civilnog društva koje su pokazale zainteresovanost za zelene javne nabavke u Srbiji.    Svrha sastanka je bila da se povežu organizacije koje su izrazile spremnost da aktivnije učestvuju u procesu javnog zagovaranja za promovisanje zelenih javnih nabavki, kao i za izradu Nacionalnog Akcionog Plana za zelene javne nabavke. Naime, tokom aprila i maja 2019. godine, ALHem je uradio ispitivanje dosadašnjih praksi, postojećih kapaciteta i zainteresovanosti organizacija civilnog društva za sprovođenje zelenih nabavki u Republici Srbiji, i tom prilikom se skoro 50% anketiranih organizacija izjasnilo da želi da...

POGLAVLJE 27 U SRBIJI: MALO PARA JOŠ MANJE MUZIKE

Objavljen izveštaj Koalicije 27 o napretku Srbije u oblastima životne sredine i klimatskih promena: Malo para, još manje muzike. “Malo para, još manje muzike”, naziv je godišnjeg izveštaja o napretku Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, koji je danas predstavila Koalicija 27 – grupa organizacija civilnog društva posvećenih praćenju priprema za otvaranje poglavlja 27 pregovora o članstvu. Izveštaj analizira napredak u zakonodavstvu, zaštiti kvaliteta vazduha, vode, upravljanje otpadom, hemikalijama, zaštiti prirode, u oblastima buke, šumarstva i klimatskih promena i to kroz prizmu finansiranja, koje se ocenjuje kao neadekvatno...

ALHem PROLEĆNI MEDIA BRUNCH

U prijatnoj atmosferi Impact HUBa, protekle nedelje održan je prvi ALHemov media brunch. Događaj je bio namenjen predstavnicima lokalnih i nacionalnih medija, novinarima i udruženjima potrošača sa ciljem povezivanja novinara i civilnog sektora, pre svega udruženja potrošača. Kroz neformalno druženje predstavnici ALHema su goste upoznali sa najvažnijim aktivnostima koje organizacija sprovodi u cilju smanjenja rizika od opasnih hemikalija. U nekoliko konkretnih primera je pokazano kako birati bezbednije proizvode sa što manje štetnih hemikalija, kako čitati i tumačiti deklaracije na proizvodima. Programska koordinatorka ALHema, Jasminka Randjelović je govorila o zakonskom okviru koji reguliše ovu oblast, zabranama i ograničenjima upotrebe različitih hemikalija...

IGRAČKA PLAČKA: OPASNE HEMIKLAIJE U IGRAČKAMA ZA DECU

Čitanje etiketa proizvoda za decu neophodno da IGRAČKA ne bi bila PLAČKA Čak 7 od 15 testiranih plastičnih igračaka i predmeta za negu dece sadrži opasne supstance – ftalate, pokazalo je novo istraživanje Alternative za bezbednije hemikalije – ALHem. Za ove hemikalije propisana je zabrana prisustva u koncentraciji iznad 0,1%, a izmerene koncentracije u ispitivanim uzorcima se kreću u opsegu od 0,5 do 31,5 %, što je i do 300 puta veće od dozvoljene.   Ispitivanje je sprovedeno od novembra 2018. godine do januara 2019.  i obuhvatilo je analizu 15 uzoraka dečijih igračaka i predmeta za negu dece kupljenih po...

EVROPSKA UNIJA U PRILICI DA SMANJI HRONIČNO ZAGAĐENJE VAZDUHA IZ TERMOELEKTRANA NA ZAPADNOM BALKANU

16 zastarelih termoelektrana na ugalj u zemljama Zapadnog Balkana predstavljaju zdravstveno i ekonomsko opterećenje za celu Evropu, pri čemu većinu zdravstvenih posledica i troškova podnose građani Evropske unije zaključak je novog izveštaja koji su zajednički predstavile organizacije Alijansa za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), Sandbag, Evropska mreža za klimatsku akciju (CAN Europe), Mreža za nadzor javnih finansijskih institucija u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE Bankwatch) i Evropa bez uglja (Europe Beyond Coal). Ipak, Evropska unija raspolaže alatima za unapređenje javnog zdravlja, zaštitu života, uštedu zdravstvenih troškova i povećanje produktivnosti kako u Evropskoj uniji tako i u regionu Zapadnog Balkana.  ...

KAKO SMANJITI UPOTREBU ŠTETNIH HEMIKALIJA U POSLOVANJU KOMPANIJA?

Međunarodni seminar “Encourage and Support Enterprises to Minimise the Use of Harmful Substances” održan nedavno u Rigi (Letonija), objedinio je ciljeve tri velika evropska projekta koja se bave smanjenjem izloženosti štetnim hemikalijama.   Na ovom seminaru gde su učestvovali predstavnici više od 17 evropskih zemlja uključujući i ALHem iz Srbije, diskutovalo se o mehanizmima koji efikasno mogu pomoći poslovanju kompanija kako bi smanjile upotrebu štetnih hemikalija u svojim svakodnevnim aktivnostima. Seminaru su prisustvovali predstavnici iz različitih oblasti – predstavnici kompanija, medjunarodni i nacionalni nadležni organi, naučnici, konsultanti, itd. – koji su procenjivali rizike i mogućnosti različitih promena kako u zakonodavstvu,...

KAMPANJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA O ŠTETNIM HEMIKALIJAMA TOKOM PRAZNIKA

U ponedeljak, 26. novembra počinjemo kampanju #RazmisliPaKupi na našoj Facebook stranici o štetnim hemikalijama u proizvodima tokom novogodišnjih praznika. Informisaćemo Vas o ovoj temi i davati savete i preporuke kako da napravite bolje izbore u novogodišnjoj kupovini i pripremi za praznike! Pratite našu Facebook stranicu!

ZNANJEM O ŠTETNIM SASTOJCIMA DO BEZBEDNE UPOTREBE PROIZVODA OD PLASTIKE

Zahvaljujući brojnim korisnim svojstvima plastike ovaj materijal je relativno brzo ušao u veoma široku upotrebu. Međutim, brojne su i štetne posledice upotrebe plastike koje se mogu izbeći unapređenim znanjem i, pre svega, zaštitom najranjivijih grupa – majki, dece i mladih. Ovo je zaključak panela „Plastika nije igračka“, koji je prošle nedelje održan u sklopu IX Green Fest-a, međunarodnog festivala zelene kulture.

TOKSIČNE HEMIKALIJE IZ ELEKTRONSKOG OTPADA KONTAMINIRAJU DEČIJE IGRAČKE PUTEM RECIKLAŽE

Međunarodne organizacije IPEN, Arnika, ALHem i 17 drugih evropskih organizacija objavili su rezultate istraživanja koji pokazuju da su potrošački proizvodi uključujući i dečije igračke od reciklirane plastike, kontaminirani toksičnim hemikalijama, tzv. bromovanim usporivačima gorenja. To su toksične hemikalije za koje je poznato da utiču na rad štitne žlezde i izazivaju neurološke probleme i poremećaje pažnje kod dece.

ODRŽAN VII KONGRES FARMACEUTA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

U Beogradu je u periodu od 10. do 14. oktobra 2018. održan VII Kongres farmaceuta Srbije koji organizuje Savez farmaceutskih udruženja Srbije u saradnji sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ovaj kongres se održava svake četvrte godine i predstavlja najveći i najznačajniji naučni i stručni skup farmaceuta našeg regiona.

EVROPSKA AGENCIJA ZA HEMIKALIJE O UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA U PKS

Prošle nedelje održan je Forum o upravljanju hemikalijama na kome su učestvovali predstavnici iz Evropske agencije za hemikalije ECHA, Ministarstva za zaštitu životne sredine RS, organizacije ALHem i kompanije Hendrikson & Ko, u saradnji sa Udruženjem za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS i češkim firmama "EcoMole" i "ReachSpektrum".

INICIJATIVA ZA HUMANI BIOMONITORING HEMIKALIJA DOBILA JAKU PODRŠKU OD ČLANICA EVROPSKE UNIJE TOKOM KONFERENCIJE U BEČU

Međunarodna konferencija posvećena humanom biomonitoringu hemikalija održana je 28. septembra 2018. u Beču, na kojoj je prisustvovala i predstavnica ALHema, naučni saradnik IHTM Jelena Milić. Konferencija je održana na visokom nivou, uz prisustvo predstavnika mnogih evropskih institucija poput Evropske Agencije za hemikalije (ECHA), Direktorata za životnu sredinu Evropske komisije i Evropske Agencije za zaštitu životne sredine, a bila je posvećena predstavljanju prvih rezultata Horizon2020 projekta Humani biomonitoring za Evropu.