Za industriju

Da bi se bezbedno upravljalo hemikalijama potrebno je da privredni sektor zna koje su to najopasnije hemikalije koje je potrebno zameniti, gde se one koriste, koje su im tehničke funkcije u proizvodu i da li ih je neko već i na koji način zamenio. Osim hemikalija koje su već zabranjene propisima u Srbiji i EU postoje i one hemikalije u EU koje nisu trenutno zabranjene, ali koje će se polako isključivati iz upotrebe zbog obaveze autorizacije ili izdavanja dozvola za stavljanje na tržište ili upotrebu supstanci koje izazivaju zabrinutost. Obaveza autorizacije ne postoji u Srbiji ali efekti ove mere će se svakako odraziti i na tržištu Srbije. Cilj ALHem-a je da efekti ove administrativne mere u EU ne izazovu štetne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu u Srbiji, već da se i u Srbiji najopasnije hemikalije koje izazivaju zabrinutost zamene bezbednijim alternativama.

Najopasnije hemikalije odnosno supstance koje izazivaju zabrinutost su u fokusu Uredbe EU REACH. Naime, sve supstance koje izazivaju zabrinutost, a koje potpadaju pod kategorije koje su definisane REACH-om u EU, neće moći da se stavljaju na tržite niti koriste posle određenog datuma ako za taj način upotrebe nisu dobili dozvolu od Evropske agencije za hemikalije u Helsinkiju.

Supstance koje izazivaju zabrinutost su klasifikovane ili identifikovane kao:

  • Karcinogene, mutagene i/ili toksične po reprodukciju kategorije 1А i 1B
  • PBT supstance –peristentne, bioakumulativne i toskične ili vPvB supstance- veoma perzistentne, veoma bioakumulativne i
  • Supstance koje dovode poremećaja rada endokrinog sistema ili zbog svojih svojstava daju povoda za zabrinutost koja je ekvivalentna ostalim svojstvima koji su ovde nabrojani.

Supstance sa ovim svojstvima predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. One mogu izazvati karcinom (rak), genetske mutacije, dovesti do oštećenja reproduktivnih funkcija kod žena i muškaraca i ploda, teško se razgraditi, akumulirati, dovesti do poremećaja rada hormonskog sistema itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.