Distributeri i supstance koje izazivaju zabrinutost

distributeri

 

Povećanje zahteva u propisima, kao i zahteva potrošača i sam medijski pritisak, nameću trgovcima da  prodaju bezbednije ili "zelene" proizvode. Inovativni trgovci, suočeni sa zabranama određenih hemikalija, identifikacijom i davanjem informacija o štetnim hemikalijama u proizvodima, kao i zahtevima za zamenu hemikalija koje izazivaju zabrinutost, primenjuju nove sisteme upravljanja hemikalijama u proizvodima. Iako je sprovođenje takvih sistema izazov, prednosti su mnoge, pre svega  povećanje poverenja potrošača i ušteda.

DISTRIBUTERI MOGU DA IMAJU VEOMA ZNAČAJAN UTICAJ DA SE NA TRŽIŠTU SMANJI BROJ PROIZVODA KOJI U SEBI SADRŽE SUPSTANCE KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST!

Postoje primeri dobre prakse distributivnih lanaca koji svoje poslovanje žele da zaštite odgovarajućim merama kojima će izbeći da zabranjene hemijske supstance u hemikalijama i drugim proizvodima prodaju svojim potrošačima. Tako distributeri sačinjavaju liste supstanci koje ne bi smele da budu u određenim proizvodima, zahtevajući od svojih dobavljača da istaknu odsustvo tih supstanci. Pored toga, i  sami proveravaju da li određeni procenat proizvoda iz  njihovog asortimana  sadrži takve supstance. Pokazuju  su i napor da ne prodaju proizvode u kome su supstance koje izazivaju zabrinutost, a koje još uvek nisu ograničene ili zabranjene u propisima.

Takođe, u ugovorima sa dobavljačima, jasno definišu ko je odgovoran za opoziv proizvoda,  ukoliko to nisu oni u skladu sa propisanim zabranama i ograničenjima određenih supstanci.

Sledeći korak  ovih distributera  je komunikacija u lancu snabdevanja o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima,  što je i  obaveza snabdevača prema članu 27. Zakona o hemikalijama.  Dobar distributer je informisani distributer,  to jest onaj koji poznaje šta to konkretno može  biti prisutno u proizvodu i da na taj način usmeri zahteve ka svojim dobavljačima.

Šta može pomoći trgovcima da obezbede bezbednije hemikalije u svojim proizvodima?

Svesni smo da je potreban značajan napor da se iz lanca snabdevanja izbace supstance koje izazivaju zabrinutost, a da se sa druge strane obezbede proizvodi koji su efikasni i pristupačni. Nažalost, previše dobavljača, suočenih sa ovim izazovom, jednostavno nude drugi hemijski sastav koji je neznatno bezbedniji od zamenjene supstance, ili  je pak istih opasnih svojstava. Sa druge strane, sve više podataka o većini supstanci na tržištu javno je dostupno, čime je omogućeno ne samo izbegavanje ove skupe i nepromišljene zamene, već je i olakšano pažljivo planiranje, ne tako jednostavnog, procesa traženja bezbednijih alternativa.

ALHem je u projektu Srbija supstituiše obezbedio nekoliko alata na srpskom jeziku za adekvatan način zamene bezbednijih alternativa kao što su SUBSPORTAL, alate za procenu alternativa kao što je Zeleni skrining (GreenScreen) i Model kolona, SIN ListuSINImilarity. Postoje i drugi izvori koji vam mogu pomoći da pažljivije sprovedete proces zamene. Uz pomoć ovih alata možete postati informisani trgovac.

Takođe, postoje alatke na Portalu za trgovce, koje su besplatne ili komercijalno dostupne, i omogućavaju prodavcima da procene hemikalije koje su opasne po zdravlje ljudi i životnu sredinu  i da identifikuju hemikalije ili materijale čija je upotreba ograničena ili zabranjena. Većina alatki za trgovce uspostavlja vrednosne sisteme koji idu dalje od poštovanja postojećih propisa i pružaju dodatne informacije trgovcima i proizvođačima čiji  su cilj "zeleni" proizvodi na njihovim rafovima.  

Kao što smo već naveli, veliki broj dobrih praksi u upravljanju hemikalijama i proizvodima u maloprodaji mogu primeniti i drugi trgovci, a možete da razvijete svoj novi sistem.

Kako su u direktnom kontaktu sa potrošačima koji brinu o bezbednosti proizvoda, i trgovci imaju važnu ulogu u iniciranju značajne promene u lancu snabdevanja jer prodaja ima veliku tržišnu moć. Insistirajući od dobavljača na adekvatnim podacima o hemijskim sastojcima u proizvodima i načinu  upotrebe bezbednijih alternativa, trgovci mogu razviti sisteme upravljanja hemikalijama i proizvodima koji ih sadrže. Ti sistemi su podjednako korisni kako trgovcima, tako i potrošačima i dobavljačima. Samim tim distributeri mogu biti lideri u pokretu ka bezbednijim hemikalija i proizvodima duž lanaca snabdevanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.