divider

POTROŠAČI

Saznajte na koju opasnost Vas upozoravaju oznake na hemikalijama koje korsitite svakog dana.

Endokrini disruptori (EDC) su supstance koje izazivaju mnoge opasne poremećaje, a nalaze se u proizvodima koje koristimo svakog dana. Saznajte kako možete da se zaštite.

Proizvođači i trgovci imaju obavezu da Vam saopšte da li se u proizvodu koji želite da kupite nalaze hemikalije koje su potencijalno štetne.

divider

INDUSTRIJA

Saznajte gde i kako možete pronaći bezbedniju alternativu za hemikalije koje želite da zamenite u proizvodima.

Koje supstance su na spisku supstanci koje izazivaju zabrinutost? Koji propisi su promenjeni i kako to utiče na Vaše poslovanje?

Šamačka 2, 11000 Beograd | office@alhem.rs